Education Denmark

Uddannelse

I Danmark er det fri næring at oprette en skole for massører. Der er ingen offentlige regler for læseplan eller stoffets niveau, undervisningsform eller eksamens-afholdelse. De etablerede skoler retter gerne noget ind efter hinanden og sikrer på den måde et højt niveau. Uddannelse indeholder både klassisk massage og en lang række andre fysiurgiske behandlingsmetoder, alle på naturvidenskabeligt grundlag.

Der findes massørkurser af alle længder og kvaliteter. Før i tiden gav skolerne deres elever titlen ”lægeeksamineret massør”. Denne titel er på vej ud nu, hvor RAB-registrering bliver mere udbredt, idet lægeeksaminationen ikke garanterer massørens kvalifikationer.

Den nye tendens er, at skolerne tilbyder uddannelse efter RAB-loven, idet sundhedsforsikringerne begynder at kræve dette niveau for at give tilskud til massagebehandlinger. At man nu kan få forsikringsdækning af massagebehandling har givet faget mere anseelse hos offentligheden.

Nogle skoler er direkte tilknyttet en registrerende forening, andre lader deres massører frit vælge forening.

Lovkrav om indhold

RAB-registrerede massører skal opfylde følgende uddannelseskrav:

  • Hovedfaget massage: 250 timer, afsluttet med eksamen. Kun få timers selvstudium/e-learning kan indgå
  • Anatomi, fysiologi og sygdomslære: 300 timer, afsluttet med eksamen. Kan opfyldes helt eller delvis med selvstudium/e-learning
  • Psykologi med hovedvægt på behandler/klient-relationen. 50 timer. Kan opfyldes helt eller delvis med selvstudium/e-learning. Skal afsluttes med eksamen, hvis uddannelsens sammenstykkes med kurser fra flere end 1 skole
  • Orientering om andre alternative behandlingsformer. Faget indeholder også etik, lovgivning, behandlingsformernes kulturhistorie og information om de behandlerfag, som massageterapeuter samarbejder med. 50 timer. Kan opfyldes helt eller delvis med selvstudium/e-learning. Skal afsluttes med eksamen, hvis uddannelsens sammenstykkes med kurser fra flere end 1 skole
  • Klinikdrift, som ikke må være PR/marketing eller regnskabsføring: 10 timer. Kan opfyldes helt eller delvis med selvstudium/e-learning. Skal afsluttes med eksamen, hvis uddannelsens sammenstykkes med kurser fra flere end 1 skole

Loven rummer ikke formelle krav til skolelederen. Ejheller til den uddannelsesansvarlige, men foreningerne ser gerne, at denne selv er uddannet mindst til RAB-niveau.

Massører, som vælger at lade sig registrere hos skattemyndighederne til momsfritagelse, skal opfylde nogle næsten tilsvarende kvalifikationskrav som til RAB.

Økonomi

Danske massørskoler modtager ikke offentlige tilskud.

Al massøruddannelse i Danmark er selvbetalt.

I nogle perioder har der været tilskud til arbejdsløse og revalidender, som tog uddannelsen. De økonomiske stramninger i den offentlige økonomi har nu stort set fjernet disse muligheder.

Efteruddannelse

Efteruddannelse er frivillig, men kræves af de RAB-registrerende foreninger, hvis massøren vil beholde sin RAB-status. Kravet ligger for tiden på 15-16 timer pr. år. Kurserne skal kunne godkendes af foreningen og være relevante for behandlingsfaget.

Transfer og validering

Massører fra andre nordiske lande kan opnå RAB-registrering via medlemskab af en af de registreringsberettigede foreninger. Massører, som har mistet deres dokumentation for uddannelse (eksempelvis flygtninge), som har uddannelse fra et ikke-europæisk sprogområde eller uddannelse, hvis indhold og niveau ikke kan dokumenteres, kan tage en (udvidet) valideringseksamen i de relevante fag for at opnå RAB-status.

Massører, som er uddannet i et andet nordisk land, kan opnå dansk RAB-status ved at supplere deres uddannelse med de emner og områder, som ikke er inkluderet i deres uddannelse.