Structure Denmark

Massagebranchen i Danmark

Lovgivning

I Danmark kan man frit arbejde som massør, og titlen massør er ikke beskyttet. Der findes ingen lovkrav eller regler for ikke-registrerede massører ud over den almindelige lovgivning.

2 næsten ens registreringsordninger

Det primære formål fra lovgivernes side er at hæve brugersikkerheden. Der bliver dog ikke tildelt tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at komplementær behandling fungerer sammen med øvrige instanser, der arbejder for folkesundheden.

1 Registrering med henblik på momsfritagelse

Denne registrering sker hos skattevæsenet og er ikke afhængig af medlemskab af en forening. Den er ens for alle alternative/komplementære behandlere, hvis uddannelse opfylder kvalifikationskravet: næsten samme krav som til RAB-registrering, samt kravet om en sundhedsmæssig uregelmæssighed, der skal behandles. Denne lov er uændret siden 1997.

Der er ingen tilgængelige tal på, hvor mange momsfritagne massører vi har.

Se også: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=78994&vId=206427&lang=DA

 

2 RAB-registrering

Der findes en lov om registrering af komplementære behandlere, Registreret Alternativ Behandler (RAB), som blev vedtaget i Folketinget. Den styres af Sundhedsstyrelsen og har været uændret siden 2004. Det er branchens foreninger, der har ansvaret for at registrere deres medlemmer. Registreringsretten fortabes, hvis foreningen ikke følger loven. RAB-loven indeholder specifikke krav til uddannelsens indhold og omfang. Basis i loven er 660 timers uddannelse.

Den registrerende forening er ansvarlig for at sikre, at det registrerede medlem overholder foreningens regler om efteruddannelse.

Ændringer i, hvordan loven skal fortolkes, bliver bekendtgjort med mellemrum.

Registrerede massører er momsfri, hvis der er et behandlingsbehov hos klienten. Wellnessmassage er momspligtig.

En RAB-registreret massør har pligt til at føre journal.

En komplementær behandler, som i forvejen er autoriseret sundhedsperson, skal opfylde samme krav som til RAB vis medlemskab af en behandlerforening, og kan bruge titlen Sundhedsautoriseret behandler (SA).

Regler for RAB-registrering af alternative behandlere kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk/Tilsyn

 

Det vides ikke præcist, hvor mange registrerede fysiurgiske massører der findes i Danmark, idet der ikke er noget tilgængeligt centralt register, og heller ikke noget krav om, at man skal være medlem af en forening.

Langt mindre vides der om, hvor mange kortuddannede, ikke-registrerede massører der findes.

En forening for massører kan blive berettiget til at RAB-registrere, hvis den opfylder lovens krav. De omfatter blandt andet, at foreningen har en demokratisk struktur, at foreningen har eksisteret i mindst 2 år, mindst 30 registreringsberettigede medlemmer – eller 20, hvis foreningen registrerer behandlere med flere end 1 behandlingsfag, og vedtægter med et specifikt indhold, blandt andet et etisk regelsæt. Foreningen betaler en større engangssum for at opnå RAB-registreringsret, og derefter en årlig afgift.

Foreningen forpligter sig til at offentliggøre hvilke af dens medlemmer der er RAB-registrerede det indeværende år. Det sker nu mest på hjemmesiden. Massører mister RAB-registreringen, hvis de ikke har efteruddannet sig efter foreningens regler.

 

Foreninger med RAB-registreringsret:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/autorisation/registreringsordning-for-alternative-behandlere/godkendte-foreninger

Foreningerne har alle formålsparagraffer om på forskellig vis at højne niveauet for massage og fremme fagets bidrag til folkesundheden. Der er dog en tendens til knaphed på arbejdskraft og penge til foreningsarbejdet, og – som man kan se på antallet af foreninger – er der stor spredning i ambitionsniveauet.

Disse foreninger organiserer udelukkende massører:

Brancheforeningen Fysiurgiske Massører (BFM) Foreningen er den ældste og største og opstod oprindeligt som en fusion mellem Landsforeningen Danske Massører og Foreningen For Afspændingsmassage. www.bfm1992.dk

Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører (FRFM). FRFM adskiller sig fra de øvrige massørforeninger ved at have som et af sine formål at få frigjort fysiurgiske massører fra kategorien alternative behandlere og arbejde for en egentlig autorisation. www.frfm.dk

 

Paraplyorganisationer (Se linket under Foreninger med RAB-registreringsret )

Der er 3 paraplyorganisationer for alternative/komplementære behandlere

Foreninger for behandlere og skoler kan være medlemmer af SundhedsRådet, Landsforeningen Natur Sundhed eller RAB-Forum, og de 3 paraplyer er repræsenteret i det rådgivende kontaktorgan under Sundhedsstyrelsen (SRAB).

Der findes mange foreninger for ikke-registrerede behandlere, og der stiftes jævnligt nye foreninger, som ikke nødvendigvis stiler efter RAB-registreringsret.